Documents

Entre la documentació variada que conserva la Col·lecció AdM s’hi troben llibres de modisteria, de teoria de teixits, revistes il·lustrades, publicitat, caixes i embalatges, així com algunes factures d’època, llibres de taller i altres elements documentals, que completen sovint algunes de les peces, autors i marques que conformen la col·lecció.