[:es]Teixits[:]

[:es]El teixit ha estat una font de comunicació estètica ja des del seus orígens, la seva condició d’element de fàcil transport i adaptable a diversos usos li ha donat una enorme versatilitat i fluïdesa, més enllà dels propis territoris de producció i també de cada època. El teixit gairebé sempre ha viatjat en l’espai i en el temps, i sense ell la moda no existiria perquè n’és la base essencial, abans de la forma en tres dimensions que és la indumentària.

La Col·lecció AdM ha anat aplegant teixits de molt diverses tipologies i èpoques, des de fragments dels segles XVI al XVIII, fins a mostraris i teles en peça, dels segles XIX i XX, tant per a indumentària com per a decoració i arts sumptuàries, així com cintes i passamaneria.[:]