Llenceria

La llenceria, sobretot la femenina, és un dels complements essencials de la moda, tot i que quasi sempre ha quedat relegada a un segon terme degut a que està menys sotmesa als canvis de temporada i segueix molt més els seus propis dictats.

La Col·lecció AdM té llenceria des de finals del segle XVIII, amb alguns corses, i sobretot del XIX i XX, en especial la realitzada a Barcelona, essent-ne la més ben representada la cèlebre i prestigiosa Casa Sivilla, que havia tingut entre la seva cartel·la de clients personatges tan prestigiosos com Salvador Dalí, Grace Kelly o la família reial d’Anglaterra.

Des de la Col·lecció Antoni de Montpalau estem treballant per tal d’oferir més continguts sobre la col·lecció properament.